Privacy Policy

SK4U Logotype in four colours.

 


 
Повідомлення про захист даних
Управління міграції Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки (надалі – «Міністерство») використовує веб-сайт: https://sk4u.sk/ для забезпечення визначення потреб осіб, яким надано тимчасовий притулок у Словацькій Республіці з 1 березня 2022 року .
 
Оператор
Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки
Прибінова, 2
812 72 Братислава
[email protected]
 
Контактні дані відповідальної особи
Відділ контролю
Управління служби інспекції
Прибінова, 2
812 72 Братислава
[email protected]
Мета обробки персональних даних
Зацікавлені особи можуть заповнити анкету для визначення потреб біженців на території Словацької Республіки від імені Керівного комітету з питань міграції та інтеграції зацікавленими  особами. Міністерство повідомляє про обробку їхніх персональних даних, які отримує відповідно до ст. 6 абз. 1 пункт e) Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб під час обробки персональних даних і про вільний рух таких даних, який скасовує Директиву 95/46EC (Загальний регламент захисту даних) або § 13 абз. 1 пункт e) Закону про захист персональних даних) та Закону № 404/2011 Зб. про проживання іноземців та про внесення змін і доповнень до деяких законів зі змінами.
Ми використовуємо функціональність веб-сайту для збору персональних даних у контексті діяльності Міністерства, особливо активні формуляри на веб-сайті https://sk4u.sk/
Анкета для ідентифікації потреб біженців на території Словацької Республіки
https://sk4u.sk/druha_cast/
 
Категорії персональних даних
Ідентифікатор, e-mail, номер телефону та інші дані в заповненій анкеті.
 
Термін зберігання персональних даних
Анкета SK4U зберігається максимум 1 рік після заповнення, якщо оброблені дані не є частиною подальшого адміністративного провадження. Оброблені дані зберігаються на серверах за межами VOST Portugal – Associação de Voluntários Digitais em Situações de Emergência (далі VOSTPT), що забезпечує його належне функціонування. Якщо ви помітили будь-які збої в роботі порталу, повідомте нам за адресою [email protected] .
Доступ до персональних даних
Уповноважені працівники міністерства, які зобов’язані дотримуватися конфіденційності, можуть мати доступ до ваших персональних даних.
Передача персональних даних третім країнам або міжнародній організації
Ваші особисті дані не передаються третім країнам або міжнародним організаціям.
 
Автоматизоване індивідуальне прийняття рішень або профілювання
Обробка ваших персональних даних управлінням не включає автоматизоване індивідуальне прийняття рішень або створення профілю.
 
Право на подання заяви про відкриття провадження у справі
Будь-яка зацікавлена особа або особа, яка вважає, що її права безпосередньо порушені під час обробки персональних даних, має право подати клопотання про відкриття провадження відповідно до § 100 абз. 1 Закону № 18/2018 Зб. про захист персональних даних та про внесення змін до деяких законів зі змінами
Пропозиції про відкриття провадження надсилайте на адресу:
Управління захисту персональних даних Словацької Республіки
Гранична, 12
820 07 Братислава 27
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk